Her kan du se noen klipp fra filmen

Denne filmen viser hvordan du selv kan kontrollere salen din og hvordan den passer. Du får en grundig gjennomgang av hvordan salen skal ligge på hesten, og hvorfor den skal ligge akkurat der. Du får se hvordan en salmaker kontrollerer en sal, og når hun gjør en omstopping.

Hanne Borgersen er den best utdannede salmakeren i Norge.
  • Hun har 4 år i salmakerlære 1994- 98 i England,

  • Qualified saddler/engelsk svennebrev godkjent i Norge.

  • Qualified saddlefitter (godkjent saltilpasser),

  • The Society of Master Saddlers UK Ltd, 1998.

  • Associated Overseas Member, (utenlands medlem),

  • The Society of Master Saddlers UK Ltd, 2003.

Ellen Ofstad kommer fra Fredrikstad. Hun har arbeidet som trener og instruktør på heltid siden 1984 i hele Skandinavia, Midtøsten og USA.

Mange kommer til disse kursene med hester som viser vanskelig oppførsel, og Ellen har ofte sett at problemet ligger i at hesten har utstyr som passer dårlig.

Hun begynte derfor å holde kurs om saltilpasning sammen med salmaker Hanne, noe som i sin tur førte til at de laget denne filmen.
Bloopers