Hvordan jeg legger opp kursene om kroppsspråk og bakkearbeid
Nedenfor er en beskrivelse av hvordan et seminarkurs vanligvis legges opp, men alt justeres ved behov.
Disse kursene er lagt opp for at alle som er der skal lære; alle er deltakere uavhengig om de har med seg hest eller ikke.

Kursene med enkeltleksjoner legges opp slik at alle får en enkelt leksjon på mellom 30-60 min. Vanlig tid er ca 45, men det kommer an på hesten. Her holder vi på til alle er klare.
Tider
Disse tidene kan justeres ved behov
(f.eks om Ellen skal rekke et fly kan det være at vi begynner og slutter en time tidligere på søndagen.)
  • Kurset begynner på lørdag kl. 10.00 og varer til kl. 17.00 begge dager
  • Lunsjen varer i en time og er midt på kursdagen, vanligvis ca kl. 13.00-14.00
Lørdag
Lørdag begynner jeg dagen med å dele inn deltakerne i grupper på 3 eller 4 som ikke kjenner hverandre fra før og de får noen minutter på å bli kjent med hverandre. Dette gjør at folk blir litt mindre sjenerte og når de skal gjøre deltakerøvelser er det disse som jobber sammen.

De som har med seg hest blir samlet i en egen gruppe og de skal finne ut av rekkefølgen på hestene seg i mellom. Dette gjør at de kan selv ta hensyn til om hesten nettopp har kommet eller når de skal slippe ut hestene i luftegårder osv. Alle hestene skal inn i ringen uansett så for min del spiller det ingen rolle med rekkefølgen denne dagen.

Etter dette hentes hestene inn en og en og jeg bli litt kjent med hestene. Ettersom hva hestene viser vil jeg forklare hva som skjer og innimellom skal deltakerne prøve seg på disse tingene, men da med hverandre (de bytter på å være "hestens forpart", "hestens bakpart" og "trener"). Det er mange ulike øvelser deltakerne skal gjøre i løpet av helgen, men rekkefølgen på disse blir avgjort av hva jeg kan vise med hestene jeg har inne.

Den første dagen prøver jeg å gå ganske raskt igjennom alle hestene slik at jeg får en oversikt over hvilke hester som kan vise hvilke ting og noen hester vil være der veldig kort, mens andre vil være lenger.

Etter lunsjen fortsetter dette opplegget helt til jeg er ferdig med alle hestene. Dersom det er tid igjen, og det pleier det å være, så tar vi noen av hestene inn igjen og nå er det deltakernes tur å prøve seg. Det er nå folk virkelig begynner å lære og se alle detaljene, så også her veksler jeg mellom å gi alle deltakerne øvelser de skal gjøre med hverandre, og ellers se på den i ringen.

Jeg lar flere deltakere prøve seg på samme hest; de skal bare holde på i noen minutter hver og får ulike oppgaver de skal prøve å gjøre. Læreeffekten er nesten større for dem som ser på dette enn for dem som holder på med hesten; det jeg vil at folk skal se er hvilke feil folk flest gjør (og dette ser de på omtrent alle som går ut) og dessuten skal de prøve å legge merke til hvordan hestene reagerer på det folk gjør på banen.
Søndag
Den andre dagen fortsetter med dette opplegget; jeg veksler mellom å ha frivillige deltakere ute på banen med hestene og på at alle deltakerne skal gjøre øvelser med hverandre. Innimellom viser jeg med hestene, men jeg prøver å involvere deltakerne aktivt stadig mer.

Denne dagen legger jeg meg mer bort i rekkefølgen på hestene for nå vet jeg bedre hvilke hester jeg tror passer best til dette opplegget. Noen av hestene vil jeg anse at ikke passer til å la deltakerne prøve seg med, og andre fungerer fint til dette, så jeg veksler mellom dem slik at det blir litt variasjon i dagen.

Det kan også tenkes at en eller to av hestene ikke kommer med denne andre dagen om den dagen før viste seg å ikke fungere så godt, men dette er ikke så vanlig. Om det gjelder en hest som kommer utenfra så vil jeg uansett ha den i ringen en liten stund, men jeg vil prioritere de hestene som gir best mulig treningsmuligheter for deltakerne.
Kursmålsetning
Det jeg håper på er å gi deltakerne en treningsplan for seg selv når de kommer hjem slik at de kan jobbe videre. Å kommunisere med hester ved hjelp av sitt kroppsspråk er noe jeg tror at alle kan lære seg, men det er ikke lett; dette krever at man jobber videre. Det samme gjelder selvsagt for de andre kursene, meningen er å gi deltakerne "hjelp til selvhjelp".