Hester til kursene om kroppsspråk og bakkearbeid

Hvilke hester blir valgt ut?
Deltakerne skal fortelle om hesten sin når de melder seg på kurset og ut ifra hva de forteller velger jeg ut hvilke som skal med. Dette gjør jeg vanligvis på telefon med arrangøren siden de ofte har mer informasjon om hestene. Det viktigste er hensynet til hestene, deretter går det på oppstallingsmuligheter og slike praktiske ting og til slutt handler det om å ha så stor variasjon som mulig.

Dersom det er for mange hester påmeldte vil noen måtte blir valgt bort. Er det da for eksempel 2 hester av samme type, kjønn og alder og som ellers virker ganske like vil bare den ene av disse komme med. Hvilken hest som blir valgt ut vil avhenge av hvor hesten er oppstallet, og også etter hvilke andre ting man har fortalt om hesten.
På temakursene velger jeg bort hester som har avvikende adferd (spesielt aggresjon) fordi deltakerne skal jobbe med hestene selv og jeg er redd for at de skal bli skadet. Dessuten vil jeg at hestene skal representere typisk hesteadferd. Kurset er lagt opp for å trene deltakerne, ikke for å trene hestene; hestene blir regnet som lærene :)
Deltakeren må gjøres oppmerksom på at om hesten deres blir valgt ut og noe skulle skje slik at den ikke kan komme må de melde i fra så tidlig som mulig slik at man kan ta inn en annen hest i stedet. For å minske dette problemet velges ikke hestene ut før omtrent en uke før kurset.
Det er ikke noe krav om at hestene som kommer er "problemhester", tvert i mot er det best med helt vanlige hester. Mange har latt være å melde på hesten fordi de ikke har noen spesielle problemer med dem, og dette er en misforståelse. Alle som ønsker å ha med seg hest kan melde den på.

Kostnader for å ta med hesten

Det koster ikke noe mer å ha med seg hest på temakursene foruten eventuell leie av stallplass samt mat til den. Dette gjelder for kursene "Kroppsspråk" og "Bakkearbeid".

Grunnen til at man ikke betaler mer som "deltager med hest" enn "deltager uten hest" er at kursene er lagt opp for å trene menneskene på kursene og ikke hestene; hestene er "kursmateriell".
Hestene som er med blir brukt til å vise øvelser og forskjellige reaksjoner, og velges ut med tanke på variasjon slik at kurset blir relevant for alle deltagerne, uavhengig om de har med seg hest eller ikke.

På kursene som er lagt opp som enkeltleksjoner der deltakerne trener sin egen hest vil det koste mer å være deltaker med hest enn å være tilskuer. Dette gjelder følgende kurs; "Ridning uten utstyr", "Ridning med lette signaler", "Lange tøyler" og "Treningshelger". Vanligvis er det halv pris for å bare være tilskuer.

Hester til leksjonskursene
På kursene som er lagt opp som enkeltleksjoner der deltakerne trener sin egen hest vil det koste mer å være deltaker med hest enn å være tilskuer. Vanligvis er det halv pris for å bare være tilskuer. Her tar deltakerne med seg hestene sine og det er først til mølla som gjelder.