Svar på de vanligste spørsmålene
Kurstyper
Stacks Image 204
Seminarformat og leksjonsformat
Kursformat og kurstemaer

Kommuniksajon og motivasjon + Positiv bakketrening = seminarformat
Ellen har flere kurstemaer du kan velge mellom. Om du ikke har arrangert kurs med Ellen før, er det best å begynne med kurset kommunikasjon og motivasjon i frihet. Deretter bør kurset om bakketrening følge, det henger litt sammen med det første, selv om man ikke MÅ gå det ene før det andre.

Disse 2 kursene er i "seminarform". Det innebærer at alle deltakere er med på like vilkår enten de har med hest eller ikke. Hestene som velges ut til kurset regnes som "kursmateriell" og skal kunne brukes av andre deltakere enn den som tok med hesten. Det er ingen begrensninger på antallet deltakere og det velges ut omtrent 6 hester. Kursene varer i to dager. Det er mulig å arrangere et av de andre kursene først også, men dette er rekkefølgen som anbefales.

Resten av kursene = leksjonsformat
Resten av kursene er lagt opp som enkeltleksjoner selv om de også fokuserer på et spesifikt tema, noe som gjør det mer lærerikt siden hver leksjon vil ha tilknytning til det de selv jobber med. Unntaket på dette er helgen som kalles treningshelg. På det kurset velger deltakerne fritt hva de vil jobbe med. Alle disse kursene er lagt opp som enkeltleksjoner hvor eieren selv trener hesten sin. De som har med hest betaler derfor mer, og de andre regnes som tilskuere. Det er maks 8 hester med på disse kursene.

Kursene i leksjonsformat bør vare i tre dager; fredagsøkten begynner på ettermiddagen og hver deltaker får en leksjon på ca en halv time. Denne dagen er viktig for kurset; hestene får en mulighet til å bli litt kjent med stedet og Ellen får en oversikt over hver ekvipasje og kan planlegge treningen for helgen. Det er selvfølgelig mulig å droppe fredagen dersom det er problemer med å bruke ridehuset den dagen, men det fungerer absolutt best når denne dagen er med.

Lørdag og søndag er leksjonene lenger, de varer fra en halvtime til over en time, avhengig av hesten og eieren og hva som skjer. Her vil det også legges opp til enkelte deltakerøvelser der alle, inklusive tilskuerne, får en oppgave de skal gjøre.
Økonomi
Kursinntektene fordeles mellom Ellen og arrangøren.

Arrangøren risikerer ikke å måtte betale noe underskudd.

Dersom det er for få deltakere må kurset avlyses - arrangøren må da
ikke betale for kurset.
Den økonomiske avtalen er lik for alle typer kurs
 • Av kursinntektene går 20% til arrangøren. Dette skal dekke eventuelle kostnader i forbindelse med arrangementet og forhåpentligvis gi et lite overskudd.
 • De resterende 80% går til Ellen og dekker både lønn og reiseutgifter.
 • Kursinntektene bør bli minst kr. 15 000,- for å dekke både Ellens lønn og reise, samt eventuelle kostnader som f.eks leie av hall. Dersom kursinntektene blir lavere enn kr. 15 000,-, justeres fordelingen av inntektene slik at Ellen får kr. 12 000,- og arrangøren det resterende.
 • Dersom summen er under kr. 12 000,-, går hele beløpet til Ellen. Absolutt laveste sum er kr. 7 500,- og 5 deltakere. Dersom det er under 8 deltakere, må arrangøren betale for sin egen kursplass (ingen gratisplasser). Ved færre deltakere enn 5 vil kurset avlyses etter avtale med Ellen. Så langt som mulig vil Ellen unngå å avlyse et kurs som er satt opp.
 • Arrangøren må dekke kost og losji for Ellen samt henting på flyplass når hun kommer med fly. Det går fint å bo privat hos arrangøren så dette pleier ikke å medføre så store utgifter.
 • Inntekter for oppstalling av kurshester, mat til deltakerne, overnatting for deltakerne og slike ting går i sin helhet til arrangøren. Dette bør derfor holdes utenfor deltakernes kursavgifter for å forenkle regnskapet. Prisene for disse tingene bestemmes av arrangøren.
Deltakerpriser
Arrangøren deltar gratis som tilskuer og halv pris med hest.
Seminarkursene "Kommunikasjon & Motivasjon i frihet" og "Positiv bakketrening".
 • Her er alle deltakere på lik linje og hestene som er med regnes som kursmateriale og skal brukes av også andre deltakere enn eieren.
 • Dette kurset har ingen begrensninger på antall deltakere (selv om dette eventuelt begrenses av fasilitetene).
 • Siden alle deltakerne er med på samme vilkår uavhengig av om de har med hest eller ikke, kan det ikke være noen tilskuere på dette kurset.
 • Alle deltakerne betaler det samme.
 • Arrangøren deltar gratis på dette kurset.
 • Det koster ikke noe ekstra å ha med hest, bortsett fra eventuelle kostnader for oppstalling.
 • Kurset varer (vanligvis) i to dager; lørdag og søndag
 • Prisen for deltakere er 1600,-

Leksjons-kursene
 • Her skilles det mellom deltakere med hest og tilskuere.
 • Disse kursene har ingen begrensninger på antall tilskuere, men maks antall deltakere med hester er 8.
 • Arrangøren deltar gratis som tilskuer på dette kurset, men må betale halv pris for plass med hest.
 • Kurset varer (vanligvis) i tre dager; fredag, lørdag og søndag
 • Prisen for deltakere med hest er 2400,- for et tre dagers kurs, og 1600,- for et 2 dagers kurs.
 • Prisen for deltakere uten hest 1200,- for et tre dagers kurs, og 800,- for et 2 dagers kurs.
 • Man kan ikke melde seg på til enkeltdager.